מדיניות ואישורים

אנו ב-Gemar פועלים בהתמדה להשתפר, וחותרים תמיד לקראת אבן הדרך הבאה. בסופו של דבר, ברצוננו לכונן עבור הדורות הבאים עולם בר-קיימא המבוסס על עקרונות אתיים, וברצוננו לעשות זאת באופן בטוח.
בדף זה יש באפשרותכם לראות באלו אישורים זכינו, לעיין במדיניות שעל פיה אנו מתנהלים בתחומים שונים, ולהוריד אותם יחד עם עוד מסמכים חשובים.