Serce Gemar

Odpowiedzialność, którą traktujemy poważnie

Wybierając Gemar, nasi klienci mogą być pewni, że nasze produkty są wytwarzane bezpiecznie, w godnych warunkach pracy i bez kompromisów etycznych. Dzięki naszemu kodeksowi postępowania szanujemy zaufanie, którym nas obdarzono gwarantując, że wszystkie nasze produkty są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi oraz w pełnej zgodności z bezpieczeństwem, godnością i dobrym samopoczuciem naszych pracowników. Robimy to poprzez połączenie najlepszych praktyk z rygorystycznymi standardami audytu i odpowiednią procedurą kontroli.

Promujemy model przemysłowy inspirowany Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu poprzez wspieranie podstawowych wartości i zasad przestrzeganych w naszej organizacji i pracy.

Europejska Rada ds. Balonów i Akcesoriów Okolicznościowych (EBPC)

Gemar jest aktywnym członkiem Europejskiej Rady ds. Balonów i Akcesoriów Okolicznościowych, europejskiej organizacji non-profit reprezentującej ponad 30 liderów branży, którzy wspólnie pracują nad poprawą wydajności oraz wpływu społecznego, etycznego i środowiskowego naszej branży.

Gemar jest także członkiem Sedex, organizacji non-profit zajmującej się usprawnianiem odpowiedzialnych i etycznych praktyk biznesowych w globalnych łańcuchach dostaw.

Balony przyjazne dla środowiska

Naturalny wybór

Balony Gemar są wykonane z lateksu pochodzącego z płynu podobnego do mleka i są pobierane z drzew kauczukowych w taki sam sposób, w jaki syrop klonowy pochodzi z klonów Nie powoduje to uszkodzeń drzew i jest zrównoważonym zasobem. Lateks jest nie tylko naturalny, ulega on również biodegradacji.

Gemar wykorzystuje te naturalne surowce i działa konsekwentnie, aby balony były produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa dla jego pracowników, klientów i środowiska.